Aksjeeierbok

Hva er en aksjeeierbok?

Alle aksjeselskap skal ha en aksjeeierbok. Aksjeeierboken skal ordnes alfabetisk per navn og angi:

For privatpersoner som er aksjonær:

  1. Fødselsdato
  2. Digital adresse
  3. Bostedsadresse

For selskaper som er aksjonær:

  1. Foretaksnavn
  2. Organisasjonsnummer
  3. Digital adresse
  4. Forretningsadresse og eventuelt postadresse

For hver aksjonær skal det angis antall aksjer, nummer på aksjene og aksjeklasser.