Aksjebevis

Hvor finner jeg aksjebeviset mitt?

Et aksjebevis var et fysisk dokument som fungerte som et offisielt bevis på eierskap til aksjer i et selskap. Tidligere var dette aksjebeviset den vanligste måten å bevise aksjeeierskap på, men i dag er elektroniske aksjeregistre og aksjebeholdninger i digital form (elektroniske aksjer) det normale.

Noen selskaper betaler tredjepartsleverandører for å føre et slikt elektronisk register over selskapets aksjeeiere. Verdipapirsentralen (VPS) er et eksempel på et slikt register. For de fleste mindre selskaper vil VPS være en dyr løsning og lite hensiktsmessig. Det er gjerne først i forbindelse med en børsnotering at VPS registering kommer som et krav.

Til syvende å siste er det selskapet hvor du eier aksjer som har ansvaret for å føre aksjeeierbok. Du finner mer om aksjebevis i Aksjelovens §4-10.

Det eneste offentlige registeret som har full oversikt er i forbindelse med Aksjonærregisteroppgaven, men denne oppdateres dessverre bare 1 gang per år.

Du finner oversikt over aksjer du har kjøpt gjennom Folkeinvest på "Min profil"