Aksje

Hva er en aksje?

En aksje er en eierandel i et selskap. Når du kjøper aksjer i et selskap, blir du en aksjeeier og får en del av eierskapet i selskapet i henhold til antall aksjer du eier. Aksjer representerer en måte for selskaper å hente kapital på ved å selge en del av eierskapet sitt til investorer.